ข่าวสารองค์กร / ข่าวสารองค์กร

In The Media

Top5BestThaiAirline

9th June 2015

2015 Top 5 Best Thai Airlines

สายการบินโอเรียนท์ ไทย ได้รับรางวัล 2015 Top 5 Best Thai Airlines จากโครงการ The Best of Thailand Awards...

boeing747-700

13th July 2012

สายการบินโอเรียนท์ ไทยจัดพิธีเจิมเครื่องบินโบอิ้ง 747-400 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

สายการบินโอเรียนท์ ไทย จัดพิธีเจิมเครื่องบิน โบอิ้ง 747-400 ด้วยฤกษ์ดี วันที่ 13 กรกฏาคม 2555 เวลา 12.49 น. โดยมีพระครูสมุห์สมพันธ์ นิติสาโร...