“เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ภาคองค์กรธุรกิจจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ซึ่งหมายถึงการดำเนินธุรกิจจากจิตสำนึกที่จะทำธุรกิจให้อยู่รอดเคียงคู่ไปกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล ไม่เบียดเบียนกัน”

โครงการ ‘Orient Thai, Fly Cards: Fly with Passion, Fly with Heart’

บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด ได้สานต่อโครงการส่งเสริมเยาวชนและสังคม ‘Orient Thai, Fly Cards’ ด้วยแนวคิด “Fly with Passion, Fly with Heart” เพื่อส่งเสริมแนวคิดและคุณค่าเชิงสังคมในเรื่องของความพร้อมด้านร่างกาย (Physical Practice) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovative Thinking) และเป้าหมายของตนเอง (Long-Term Goal) ต่อการฝึกซ้อมเพื่อเป้าหมายในระยะยาว ภายใต้โครงการนี้ ได้มีการคัดเลือกเยาวชนนักกีฬาแบดมินตันที่มีอายุระหว่าง 11-15 ปี จำนวน 15 คน

จากชมรมต่างๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์การเขียนเรียงความเกี่ยวกับการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเชิงการฝึกซ้อมและความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมโค้ชผู้ฝึกสอนประจำตัว เข้ารับมอบบัตรเครื่องบินโดยสารฟรีเพื่อใช้ในการเดินทาง เข้าร่วมแข่งขันในรายการ ‘ปุ้มปุ้ยแชมเปี้ยนชิพ’ ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคมนี้ ที่จังหวัดตรัง และ ‘สิงห์เอชเอช’ ที่จังหวัดเชียงรายในเดือนมกราคม 2554 โดยพิธีมอบบัตรเครื่องบินดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ สายการบินโอเรียนท์ ไทย

“Fly with Passion, Fly with Heart”

- Orient Thai Airlines

โครงการ ‘Orient Thai, We Share: ปันน้ำใจสู่น้องชาวใต้’

‘Orient Thai, We Share: ปันน้ำใจสู่น้องชาวใต้’ เป็นโครงการที่ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปันประสบการณ์ ที่ซึ่งทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของ “การให้” และ “ความรัก”โดยโครงการนี้เปิดโอกาสให้ตัวแทนกลุ่มเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสในภาคใต้ อายุระหว่าง 9-13 ปี จำนวน 12 คน จากมูลนิธิ We Peace ของกลุ่มอาสาสมัครสตรีไทยมุสลิม จังหวัดยะลา เข้าร่วมเดินทางสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ต่างๆ อาทิ หมีแพนด้า และสัตว์น้ำหลากสายพันธุ์ที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ‘เชียงใหม่ ซู อควาเรียม’ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อนำความประทับใจที่ได้รับมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะสีน้ำอะคริลิค

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ‘คีโด้ ฮิวแบรนด์ กู้ดเฮีย’ (Guido Hillebrand Goedheer) จิตรกรเอกชื่อดังชาวดัชท์ มาร่วมสาธิตและถ่ายทอดมุมมองต่างๆ ผ่านศิลปะด้วยสีอะคริลิค เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดของกลุ่มตัวแทนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งภาพเหล่านี้จะถูกประมูลเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กๆ ในมูลนิธิ We Peace ต่อไป

weshare

โครงการ ‘Orient Thai, Journey of Passion’

โครงการส่งเสริมเยาวชนและสังคมไทย ‘Orient Thai, Journey of Passion’ (การเดินทางด้วยความมุ่งมั่น) เป็นการนำเรื่องราวของนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง มาเป็นสื่อกลางตอกย้ำแนวคิด “การลงมือทำอย่างเต็มที่จากใจที่แท้จริง” (Do it by heart) เพื่อสะท้อนคุณค่าเชิงสังคมในเรื่องการคิดและลงมือทำให้ดีที่สุดด้วยความตั้งใจแน่วแน่ และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในสังคม โดยนักกีฬารายแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นทูตของโครงการฯ คือ ‘ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข’ นักกีฬาแบดบินตันทีมชาติไทย

กิจกรรมอื่นๆ

     ‘โอเรียนท์ ไทย’ ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ อาทิ มอบรายได้ 50 บาทจากบัตรโดยสารเส้นทางกระบี่ทุกใบให้แก่มูลนิธิ ‘สายธารแห่งความหวัง’ (Wishing Well) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อเติมความหวังให้กับเด็กๆ ที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

    ‘จัดพิมพ์โปสการ์ดชุดพิเศษ 12 แบบ 12 ใบ จากผลงานภาพวาดเกี่ยวกับเรื่องราวและจินตนาการของเด็กๆในการช่วยเหลือสังคมไทย ซึ่งผ่านการคัดเลือกในโครงการ “The Heart of Gold” โดยได้วางจำหน่ายใน ราคาชุดละ 99 บาท และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสนับสนุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิ ‘โอเรียนท์ ไทย’