คำถามที่พบบ่อย

Bookings

Check In

Baggage

Passenger

Booking

สามารถสำรองที่นั่งได้ทางใดบ้าง

  1. เว็บไซต์ www.flyorientthai.com และตัวแทนจำหน่าย
  2. ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
  3. สำนักงานใหญ่ของสายการบินโอเรียนท์ ไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง
    เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
  4. เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร ณ สนามบินทุกแห่งที่สายการบินโอเรียนท์ ไทย ให้บริการ

Did this answer help you?

Not useful Very useful

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถจองที่นั่งได้โดยวิธีใด

การสำรองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การสำรองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 9 คน ขึ้นไป ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามราคาบัตรโดยสารได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่สำรองที่นั่ง (Call Center) ใน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

Did this answer help you?

Not useful Very useful

สามารถระบุที่นั่งก่อนวันเดินทางได้หรือไม่

เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด ผู้โดยสารสามารถระบุที่นั่งได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ  ทั้งนี้ สามารถแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง

Did this answer help you?

Not useful Very useful

ยกเลิกการเดินทางได้หรือไม่

การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนแล้ว  หลังจากที่สายการบิน โอเรียนท์ ไทย ได้ออกเอกสารการสำรองที่นั่ง และ/หรือ เอกสารการบินเพื่อยืนยันการเดินทางแล้ว ผู้โดยสารจะไม่สามารถยกเลิก และ/หรือ ขอคืนการชำระเงินได้

Did this answer help you?

Not useful Very useful

การต่อเที่ยวบิน

ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะต่อเครื่องไปยังจุดหมายปลายทาง สายการบินฯ ขอแนะนำให้สำรองเวลาสำหรับการต่อเครื่องไว้ประมาณ 2 -3 ชั่วโมง

Did this answer help you?

Not useful Very useful