วิธีการจองและชำระเงิน

icon-book-online

ผ่านทางเว็บไซต์

จองผ่านทางเว็บไซต์  www.flyorientthai.com

icon-book-phone

ผ่าน Call Center

จองผ่านทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่ง (Call Center)
โทรศัพท์ : 02 015 2355 ต่อ 401-404
Oversea Call : +66 2 015 2355 ext. 401-404

icon-book-counter

ผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร

จองผ่านทางเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร ของโอเรียนท์ ไทย ที่ท่าอากาศยานต่างๆ

icon-book-agent

ผ่านทางตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร

จองผ่านตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของสารการบินโอเรียนท์ ไทย

การชำระเงิน

บัตรเครดิต

การสำรองที่นั่งผ่าน Call Center และทาง www.flyorientthai.com

สามารถเลือกชำระค่าบัตรโดยสารผ่านบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด และบัตรมาสเตอร์การ์ดได้

ผู้โดยสารแจ้งข้อมูลบนหน้าบัตรเครดิต ซึ่งทางบริษัทมรระบบการป้องกัน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้โดยสารอย่างสูง

หลังจากนั้นผู้โดยสารจะได้รับ รหัสยืนยันการจอง “PNR CODE” เพื่อนำไปแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด และบัตรมาสเตอร์การ์ดนั้น ผู้โดยสารจะต้องชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางสำหรับการสำรองที่นั่งกับ Call Center และสำหรับการสำรองที่นั่งผ่าน www.flyorientthai.com ให้สำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

บัตรเดบิต

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

Payment Methods 430x45px-4

ผ่าน Call Center

หลังจากการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ Call Center เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งรหัสการชำระเงิน “Payment Code” เพื่อชำระที่ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” ตามจุดบริการ (ค่าธรรมเนียมการชำระ 25 บาท ต่อรายการ)

เมื่อผู้โดยสารชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่จะยืนยันข้อมูลการสำรองที่นั่ง พร้อมรหัส PNR Code ผ่านทาง SMS หรืออีเมลล์ของผู้โดยสาร ผู้โดยสารนำบัตรประจำตัวประชาชน PNR Code พร้อมใบเสร็จชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง

ผ่านทางเว็บไซต์

หลังจากสำรองที่นั่งผ่าน  www.flyorientthai.com เลือกชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระบบจะแจ้ง Payment Code ทางหน้าเว็บและทาง SMS เพื่อนำไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสตามจุดบริการ (ค่าธรรมเนียมการชำระ 25 บาทต่อรายการ) [Click]

เมื่อผู้โดยสารชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS ยืนยันข้อมูลการสำรองที่นั่งและ PNR Code ผู้โดยสารนำบัตรประจำตัวประชาชน PNR Code พร้อมใบเสร็จชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง [Click]

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ

Payment Methods 430x45px-2

หลังจากที่ทำการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้า Call Center ผู้โดยสารจะได้รับรหัสยืนยันการจอง “PNR CODE” เพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร

สามารถชำระด้วยเงินสด และมีอัตราค่าธรรมเนียมให้บริการครั้งละ 25 บาท

การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารนั้น ผู้โดยสารจะต้องชำระล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารจะต้องส่งสำเนาเอกสารการชำระเงินมายัง Call Center ที่ Email: reservationcenter@orient-thai.com เพื่อเป็นการยืนยันชำระเงิน

หลังจากนั้นผู้โดยสารจะได้รับ รหัสยืนยันการจอง “PNR CODE” เพื่อนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง

Make your booking now. Call 02 015 2355 for our Call Center