สมาชิกเข้าสู่ระบบ :
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครรับข่าวสาร

เที่ยวเดียว
จาก
วันออกเดินทาง
ผู้ใหญ่
ไป - กลับ
ถึง
วันเดินทางกลับ
เด็ก (2-12 ปี)
Member Card Go Card  |  I Ticket
ติดต่อกับเรา

ดาวน์โหลดแผนที่ : Image | PDF

ที่อยู่ :
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (662) 229-4260
โทรสาร : (662) 229-4278-9

Office Hour : 08:30-18:00 วันจันทร์ - ศุกร์
Oversea Call : +66 (0)2-229-4100-1
Call Center
สายด่วนทั่วประเทศ : 1126
เวลาทำการ : 08:00-20:00 ทุกวัน

อีเมล์ : reservationcenter@orient-thai.com

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation)
อีเมล์ : customer_relation@orient-thai.com
ข้อสงสัยของท่านอาจถูกอธิบายไว้แล้วใน :
คำถามที่พบบ่อย, วิธีการจองและชำระเงิน
ภายในประเทศ
สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ : (662) 229-4260
  โทรสาร : (662) 229-4278-9
  08:30-18:00 วันจันทร์ - ศุกร์์
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
  อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง แถว 5 ประตู 6
  เวลาทำการ : 08:00-17.00 ทุกวัน
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3
  เวลาทำการ : 08:00-17:00 ทุกวัน
ภูเก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
  เลขที่ 222 หมู่ 6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
  ชั้น 3 ใกล้สำนักงานสายการบิน โอเรียนท์ไทย
  เวลาทำการ : 08:30-17:00 ทุกวัน