สมาชิกเข้าสู่ระบบ :
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครรับข่าวสาร

เที่ยวเดียว
จาก
วันออกเดินทาง
ผู้ใหญ่
ไป - กลับ
ถึง
วันเดินทางกลับ
เด็ก (2-12 ปี)
การจองและชำระผ่าน Go Card  |  Mini I Pass สะสมแต้มผ่าน I Ticket
ติดต่อกับเรา

ดาวน์โหลดแผนที่ : Image | PDF

ที่อยู่ :
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (662) 229-4260
โทรสาร : (662) 229-4278-9

Office Hour : 08:30-18:00 วันจันทร์ - ศุกร์
Oversea Call : +66 (0)2-229-4100-1
Call Center
สายด่วนทั่วประเทศ : 1126
เวลาทำการ : 08:00-20:00 ทุกวัน
* เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

อีเมล์ : reservationcenter@orient-thai.com

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation)
อีเมล์ : customer_relation@orient-thai.com
ข้อสงสัยของท่านอาจถูกอธิบายไว้แล้วใน :
คำถามที่พบบ่อย, วิธีการจองและชำระเงิน
ภายในประเทศ
สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ : (662) 229-4260
  โทรสาร : (662) 229-4278-9
  08:30-18:00 วันจันทร์ - ศุกร์์
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
  อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง แถว 5 ประตู 6
  เวลาทำการ : 08:00-17.00 ทุกวัน
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3
  เวลาทำการ : 08:00-17:00 ทุกวัน
เชียงราย - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
  เลขที่ 404 หมู่ 10 ต.ริมกก-บ้านดู่
  อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 ตรงข้ามเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน โอเรียนท์ไทย
  เวลาทำการ : 09:00-18:00 ทุกวัน
เชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
  เลขที่ 60 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200
  อาคารภายในประเทศ ชั้น 1
  เวลาทำการ : 08:00-20:00 ทุกวัน
ภูเก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
  เลขที่ 222 หมู่ 6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
  ชั้น 3 ใกล้สำนักงานสายการบิน โอเรียนท์ไทย
  เวลาทำการ : 08:30-17:00 ทุกวัน
หาดใหญ่ - ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
  เลขที่ 99 หมู่ 3 ถ.สนามบินพาณิชย์ ต.คลองหลา
  อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
  ชั้น 1 ใกล้ประตูทางเข้า
  ของท่าอากาศยาน อยู่ถัดจากจุดเอ็กซเรย์
  เวลาทำการ : 08:00-17:00 ทุกวัน