สมาชิกเข้าสู่ระบบ :
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครรับข่าวสาร

เที่ยวเดียว
จาก
วันออกเดินทาง
ผู้ใหญ่
ไป - กลับ
ถึง
วันเดินทางกลับ
เด็ก (2-12 ปี)
Member Card Go Card
เที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศ ผู้โดยสารสามารถเช็คอินที่ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ TERMINAL 2 ประตู 11 ROW 11 เคาน์เตอร์ที่ 11D,11E,11F,11G
ติดต่อกับเรา

Oversea Call : +66 (0)2-229-4100-1
Call Center
สายด่วนทั่วประเทศ : 1126
เวลาทำการ: 09:00-17:00 ทุกวัน

อีเมล์ : reservationcenter@orient-thai.com

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation)
อีเมล์ : customer_relation@orient-thai.com
ข้อสงสัยของท่านอาจถูกอธิบายไว้แล้วใน :
คำถามที่พบบ่อย, วิธีการจองและชำระเงิน
ภายในประเทศ
สำนักงานใหญ่
  บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด
  เลขที่ 222 ห้องเลขที่ 4322 บี ถนน วิภาวดีรังสิต
  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

  โทรศัพท์:(662) 900 5251-6

  เวลาทำการ: 08:30 - 18:00 วันจันทร์ - ศุกร์

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
  อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง แถว 5 ประตู 6
  เวลาทำการ: 08:00-17.00 ทุกวัน
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3
  เวลาทำการ: 08:00-17:00 ทุกวัน
ภูเก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
  เลขที่ 222 หมู่ 6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
  ชั้น 3 ใกล้สำนักงานสายการบิน โอเรียนท์ไทย
  เวลาทำการ: 08:30-17:00 ทุกวัน