สมาชิกเข้าสู่ระบบ :
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครรับข่าวสาร

เที่ยวเดียว
จาก
วันออกเดินทาง
ผู้ใหญ่
ไป - กลับ
ถึง
วันเดินทางกลับ
เด็ก (2-12 ปี)
Member Card Go Card
เที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศ ผู้โดยสารสามารถเช็คอินที่ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ TERMINAL 2 ประตู 11 ROW 11 เคาน์เตอร์ที่ 11D,11E,11F,11G
ตารางการบิน
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) ถึง ภูเก็ต (HKT)
4,6
OX8227
21:45
23:05

* ตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมโทร. 1126

ภูเก็ต (HKT) ถึง กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
5,7
OX8228
00:25
01:45

 

หมายเหตุ: [1 : วันจันทร์] [2 : วันอังคาร] [3 : วันพุธ] [4 : วัน พฤหัสบดี] [5 : วันศุกร์] [6 : วันเสาร์] [7 : วันอาทิตย์์]