เนื่องด้วยสายการบิน โอเรียนท์ ไทย อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ ท่านสามารถเลือกที่นั่งได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน ณ วันที่เดินทาง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Orient Thai Airlines undergo the system maintenance, please select seat at check-in counter on departure date. We apologize for any inconveniences. Thank you for your kind understanding.