เนื่องด้วยสายการบิน โอเรียนท์ ไทย อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบสำรองที่นั่ง ท่านสามารถสำรองที่นั่งผ่านหมายเลข 02 015 2355 ต่อ 401-404
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Orient Thai Airlines undergo the system maintenance, please kindly contact at 02 015 2355 ext. 401-404 (Oversea Call +66 2 015 2355 ext. 401-404) to make booking. We apologize for any inconveniences.
Thank you for your kind understanding.