เนื่องด้วยสายการบิน โอเรียนท์ ไทย อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบสำรองที่นั่ง ท่านสามารถสำรองที่นั่งผ่านหมายเลข 02 900 5251 ต่อ 402, 403
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Orient Thai Airlines undergo the system maintenance, please kindly contact at 02 900 5251 (Oversea Call +66 (0)2 900 5251 ext. 402, 403 to make booking. We apologize for any inconveniences.
Thank you for your kind understanding.