สมาชิกเข้าสู่ระบบ :
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
เที่ยวเดียว
จาก
วันออกเดินทาง
ผู้ใหญ่
ไป-กลับ
ถึง
วันเดินทางกลับ
เด็ก (2-12ปี)
Member Card Go Card
  • เที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศ ผู้โดยสารสามารถเช็คอินที่ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ TERMINAL 2 ประตู 11 ROW 11 เคาน์เตอร์ที่ 11D,11E,11F,11G
  • บินภูเก็ต บินโอเรียนท์ ไทย ซื้อง่าย จองง่าย ราคาไม่ต้องลุ้น
  • สิทธิพิเศษสำหรับเส้นทางภายในประเทศ
  • ฟรี สัมภาระ 15 กิโลกรัม
  • ฟรี ของว่าง และเครื่องดื่ม
  • ฟรี ชำระผ่านบัตรเครดิต *ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  • ฟรี จองผ่าน Call Center 1126 *ไม่รวมค่าธรรมเนียมโทรศัพท์
  • ฟรี เลือกที่นั่ง
  • ฟรี สัมภาระอุปกรณ์กีฬา *สัมภาระอุปกรณ์ไม่มีค่าธรรมเนียม โดยรวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระ 15 กก.
จองบัตรโดยสาร
Step 1 >> ค้นหาเที่ยวบิน

อัตราค่าโดยสารที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

อัตราค่าโดยสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าท่านจะชำระเงิน

สำหรับเด็กทารก (อายุไม่เกิน 2 ปี) สามารถออกบัตรโดยสารได้ที่ เคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารของสายการบินโอเรียนท์ไทย

ในกรณีที่เดินทาง ในช่วงวันหยุดเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ราคาค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้โดยสารหากมีเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี เดินทางด้วยต้องนำหลักฐานเกี่ยวกับเด็ก เช่น ใบสูติบัตร ทะเบียนบ้าน พาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย มาแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินด้วยทุกครั้ง

เกี่ยวกับเรา
วัตถุประสงค์หลักและปรัชญา
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารองค์กร
ข้อมูลสื่อสารองค์กร
ร่วมงานกับเรา
จองบัตรโดยสาร
จองบัตรโดยสารเครื่องบิน
บัตรโดยสารราคาพิเศษ
ตารางบินในประเทศ
เส้นทางต่างประเทศและเช่าเหมาลำ
วิธีการจองและชำระเงิน
เงื่อนไข และข้อกำหนด
ผลิตภัณฑ์
Go Card
Mobile
 
 
บริการลูกค้า
ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
Orient Thai Community
 Like us on Facebook
    Follow us at @ FlyOrientThai
 Follow us at @ FlyOrientThai
 Visit us on Youtube
 Pin us on Pinterest
 Find us on Scribd

Copyright © 2011 Orient Thai Airlines. All rights reserved.